Pabaigus ITALIANO mokymo centro kursus ir išlaikius baigiamąjį lankytų kursų egzaminą, išduodamas baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomas mokymosi lygis, kursų trukmė akad. valandomis, įvertinimo balas 100% vertinimo skalėje.

Italiano diplomas